Festival Art Novi 2015

Festival Art Novi 2015

Festival Art Novi 2015

Peti međunarodni festival klasične glazbe
The 5th International Classical Music Festival
Novi Vinodolski 2015

Program

Utorak, 14. srpnja, 21.00 – Tuesday, July 14, 9 p. m.

Svečano otvorenje / Opening ceremony

Zagrebački komorni orkestar
solist i dirigent Maxim Fedotov ( Rusija)
Zagreb chamber orchestra
soloist and conductor Maxim Fedotov (Russia)
Zipoli, Bach, Bruch, Respighi

Utorak, 21. srpnja, 21.00 – Tuesday, July 21, 9 p. m.
Zagrebački puhački ansambl
Zagreb Wind Ensemble
Dani Bošnjak, flauta / flute
Branko Mihanović, oboa / oboe
Danijel Martinović, klarinet / clarinet
Bánk Harkay, rog / horn
Žarko Perišić, fagot / basson
Mozart, Rossini, Dedić, Klughardt

Utorak, 28. srpnja, 21.00 – Tuesday, July 28, 9 p. m.
Roger Tapias, gitara / guitar (Španjolska / Spain )
Weiss, Bach, Tarrega, Albeniz

Utorak, 4. kolovoza, 21.00 – Thursday, August 4, 9 p.m.
„Una sinistra“ duo klasična harmonika ( Rusija)
„Una sinistra“ duet classical accordion ( Russia)
Yulia Amerikova
Alexander Selivanov

Couperin, Tchaikovsky, Stravinsky, Barber, Sviridov

Utorak, 14. srpnja, 21.00 Svečano otvorenje
Tuesday, July 14, 9 p. m. Opening ceremony

Zagrebački komorni orkestar
solist i dirigent Maxim Fedotov (Rusija)
Zagreb Chamber Orchestra
soloist and conductor Maxim Fedotov (Russia)

Programska knjizica 2015 05Zagrebački komorni orkestar tvore glazbeni entuzijasti koji, izvodeći baroknu, klasičnu i suvremenu glazbu žele široj publici predstaviti bogatstvo i ljepotu ozbiljnih nota. Kroz Međunarodni festival Musica Maxima te brojne koncerte i gostovanja, Zagrebački komorni orkestar sa svojim prijateljima glazbenicima iz cijelog svijeta pokušava dodatno potaknuti ljubav prema klasičnoj glazbi. Zagrebački violinisti Mladen Dervenkar i Marko Mađarić okupili su 2004. petnaest mladih vrhunski obrazovanih gudača s Muzičke akademije u Zagrebu i iznova pokrenuli Zagrebački komorni orkestar što ga je Rudolf Matz okupio još davne 1937. godine s idejom da nastave tradiciju zagrebačke violinističke škole. Kvaliteta dosadašnjeg djelovanja ZKO-a prepoznata je u suradnji sa solistima poput Maxima Fedotova – “ruskog Paganinija”, kako ga je nazvao list Frankfurter Rundschau, Monike Leskovar, pobjednice prestižnog međunarodnog natjecanja za mlade Čajkovski u Japanu 1995.; Galine Petrove, ruske Narodne umjetnice 2001.; Françoisa Weigela, koji se usavršavao u klasi Oliviera Messiaena, a BBC ga je opisao kao glazbenika rijetko viđene tehničke i glazbene sigurnosti, i drugih. Orkestru su znatno pridonijeli i dosadašnji voditelji Diane Pascal, Tonko Ninić i Orest Shourgot. Posebnu važnost za ZKO ima i trajna suradnja i prijateljstvo s ruskim virtuozom Maximom Fedotovim, koji je od samog početka djelovanja orkestra počasni voditelj, a od 2009. i umjetnički direktor Međunarodnog festivala Musica Maxima u organizaciji Zagrebačkog komornog orkestra.

Zagreb Chamber Orchestra is made up of music enthusiasts who, by performing baroque, classical and contemporary music, wish to intoduce the richness and beauty of classical music to a wider audience. Through the International Festival Musica Maxima, and numerous concerts and tours, the Zagreb Chamber Orchestra with its friends, musicians from around the world, has been trying to further encourage the love of classical music. In 2004, the Zagreb-based violinists Mladen Dervenkar and Marko Mađarić gathered fifteen young string players that have graduated from the Zagreb Academy of Music and re-established the Zagreb Chamber Orchestra that Rudolf Matz first gathered back in 1937 with the idea of continuing the tradition of the Zagreb violin school. The quality of previous work is recognized in cooperation with soloists, such as Maxim Fedotov, “Russian Paganini” as he was called by Frankfurter Rundschau, Monika Leskovar, winner of the prestigious Tchaikovsky Competition for Young Musicians in Japan in 1995; Galina Petrova, Russia’s People’s Artist in 2001; François Weigel, specialized in the class of Olivier Messiaen, and whom the BBC described as a musician of rarely seen musical and technical mastery, and others. The Orchestra is significantly influenced by its previous leaders Diane Pascal, Tonko Ninić and Orest Shourgot. Especially important is the permanent cooperation and friendship with the Russian virtuoso Maxim Fedotov, who has been the Orchestra’s honorary leader from the very beginning, and since 2009, the Artistic Director of the International Festival Musica Maxima, organized by the Zagreb Chamber Orchestra.

Programska knjizica 2015 04Maxim Fedotov (violina) ruski je violinist i dirigent, “ruski Paganini”, “briljantan umjetnik i savršen majstor” (Frankfurter Rundschau). Laureat je i pobjednik velikih međunarodnih violinističkih natjecanja (tokijskog i moskovskog nazvanima po Čajkovskom i natjecanja Paganini u Genovi), ruski Narodni umjetnik te dobitnik nagrade moskovske vlade. Profesor je violine na Moskovskom konzervatoriju, predsjednik katedre za violinu i violu, i predsjednik Udruge zvijezda violinističkog natjecanja Čajkovski. Gostuje solistički u najpoznatijim svjetskim koncertnim dvoranama. U posljednjih deset godina održao je više od 50 recitala i nastupa sa simfonijskim orkestrom u Velikoj dvorani Moskovskoga konzervatorija. Svira s vodećim svjetskim orkestrima i izvodi glazbene točke s najslavnijim svjetskim dirigentima. Važan dio njegove glazbene djelatnosti je komorno muziciranje s klaviristicom Galinom Petrovom s kojom je ostvario brojne koncertne uspjehe i snimio brojne nosače zvuka. Prvi je violinist koji je održao recital na dvije violine N. Paganinija (Guarneri del Gesù i J. B. Vuillaume) 2003. godine u St. Petersburgu. Kreativni i umni potencijal, veliko koncertno iskustvo i zasigurno primjer vlastitog oca – glasovitog sanktpetersburškog dirigenta Viktora Fedotova – doveo ga je do dirigentske djelatnosti. Završivši u St. Petersburgu poslijediplomski studij iz opernog i simfonijskog dirigiranja na Državnom konzervatoriju Rimski-Korsakov, počeo je kao dirigent surađivati s brojnim ruskim i stranim simfonijskim, te komornim orkestrima. Od 2003. stalni je dirigent Ruskog simfonijskog orkestra. Godine 2006. postaje umjetnički ravnatelj i šef dirigent Moskovskog simfonijskog orkestra (Ruska filharmonija) s kojim surađuje već više od deset godina.

Maxim Fedotov (violin) is a Russian violinist and conductor, People’s Artist of Russia, artistic director and chief conductor of Moscow City Symphony Orchestra “Russian Philharmonic”, “brilliant artist and perfect master”,”Russian Paganini” (Frankfurter Rundschau). Laureate and prize-winner of the major international violinists’ competitions (in Tokyo and in Moscow named after P. I. Tchaikovsky, in Genoa named after N. Paganini), Moscow City Government Prize Laureate, professor at the Moscow State Conservatory, head of violin and viola departments at the P. I. Tchaikovsky Conservatory, a jurymember at international violinists’ competitions. Fedotov has performed at most of the world-famous concert halls and given more than fifty solo and symphony concerts at the Grand Hall of the Moscow Conservatory alone in the last ten years. He plays with major orchestras, cooperates with celebrated conductors. Concerts and records in a duet with pianist Galina Petrova are a significant part of his creative work. Maxim Fedotov is the first violinist who has given a recital playing two violins of N. Paganini – Guarneri del Gesù and J. B. Vuillaume (St. Petersburg, 2003). His creative and intellectual potential, vast concert experience and the example of his father – outstanding St. Petersburg conductor Victor Fedotov – led Maxim to conductor’s activity. After St. Petersburg Conservatory study course in opera and symphony conducting, the musician began to perform as a conductor with Russian and foreign symphony orchestras. Since 2003, he has been the Chief Conductor of the Russian Symphony Orchestra. In 2006, he became the artistic director and chief conductor of the Moscow City Symphony Orchestra

PROGRAM

D. Zipoli (1688-1726)Elevazione za gudače / for strings
  

J. S. Bach (1685-1750)

 

Koncert za violinu i orkestar u a-molu, BWV 1041 /
Concerto for Violin and Orchestra in A minor, BWV 1041
Allegro
Andante
Allegro assai

 

M. Bruch (1838-1920)

 

Kol Nidrei

 

O. Respighi (1879-1936)Stare arije i plesovi iz Suite br. 3 /
Ancient Arias and Dances from Suite No. 3
Italiana
Arie di corte
Siciliana
Passacaglia

 

Dirigent i solist / Conductor and soloist: Maxim Fedotov

Programska knjizica 2015 03

Utorak, 21. srpnja, 21.00
Tuesday, July 21, 9 p. m.

Zagrebački puhački ansambl
Zagreb Wind Ensemble

Dani Bošnjak, flauta / flute
Branko Mihanović, oboa / oboe
Danijel Martinović, klarinet / clarinet
Bánk Harkay, rog / horn
Žarko Perišić, fagot / bassoon

Programska knjizica 2015 02Zagrebački puhački ansambl osnovan je 1991. godine. Čine ga afirmirani glazbenici, obrazovani na više različitih visokoškolskih glazbenih ustanova, usavršavani u zemlji i inozemstvu. Interpretacije ansambla krasi sklad kvinteta u cjelini, kao i osobnost te kvaliteta svakog pojedinog člana kao solista.Flautist Dani Bošnjak diplomirao je i magistrirao flautu na Muzičkoj akademiji u Zagrebu. Od 1992. djeluje u Zagrebačkoj filharmoniji.Oboist Branko Mihanović diplomirao je u Freiburgu, profesor je na Muzičkoj akademiji u Zagrebu. Klarinetist Danijel Martinović diplomirao je na Muzičkoj akademiji u Zagrebu. Član je orkestra Opere Hrvatskog narodnog kazališta u Zagrebu.Kornist Bánk Harkay diplomirao je na Muzičkoj akademiji u Zagrebu. Usavršavao se i polazio poslijediplomski studij kod Hermanna Baumanna u Essenu. Član je Simfonijskog orkestra Hrvatske radiotelevizije, docent na Muzičkoj akademiji u Zagrebu.Fagotist Žarko Perišić po završetku studija na Muzičkoj akademiji u Zagrebu nastavlja usavršavanje na Visokoj školi za glazbu Mozarteum u Salzburgu, predaje na Muzičkoj akademiji u Zagrebu, surađuje s ansamblom ÖENM iz Salzburga, a član je i Komornog okteta Hagen Festivala. Zagrebački puhački ansambl je redoviti gost brojnih domaćih glazbenih festivala, surađuje s istaknutim glazbenicima, uz brojne koncerte u Hrvatskoj i inozemstvu snimio je tri nosača zvuka.

The Zagreb Wind Ensemble was founded in 1991. It comprises wellestablished musicians who were schooled at various music institutions of higher education and went on to study at home and abroad. Their performances are marked by the synchrony of the quintet as a whole, as well as by the personality and quality of each one of the members as soloists.Flute player Dani Bošnjak graduated from the Zagreb Academy of Music where he also won his master’s degree. Ever since 1992, he has been a member of the Zagreb Philharmonic Orchestra.Oboist Branko Mihanović earned his degree in Freiburg, and teaches at the Zagreb Academy of Music.Clarinet player Danijel Martinović graduated from the Zagreb Academy of Music and is a member of the Opera orchestra at the Croatian National Theatre in Zagreb.Horn player Bánk Harkay also earned his degree at the Zagreb Academy of Music. He upgraded his education attending postgraduate studies under Hermann Baumann in Essen, Germany. He is a member of the Croatian Radio Television Symphony Orchestra and assistant professor at the Zagreb Academy of Music.Žarko Perišić graduated from the Zagreb Academy of Music and continued his studies at the Musikhochschule Mozarteum Salzburg, teaches at the Zagreb Academy of Music, collaborates with the ÖENM Ensemble in Salzburg, and is also a member of the Chamber Octet of the Hagen Festival. The Zagreb Wind Ensemble is a regular guest at numerous music festivals in Croatia, collaborates with distignuished musicians, and, besides giving frequent concerts at home and abroad, has recorded three CDs.

PROGRAM

W. A. Mozart(1756-1791)Čarobna frula, uvertira KV 620 /
Die Zauberflöte, overture, K. 620
  
G. Rossini (1792-1868)Seviljski brijač, uvertira /
Il Barbiere di Siviglia, overture
  
W. A. MozartSerenada br.10 Gran partita /
Serenade No. 10 Gran partita
  
S. Dedić (1965)Puhački kvintet / Wind Quintet
  
A. Klughardt (1847-1902)Puhački kvintet, op. 79 / Wind Quintet,Op. 79
Allegro non troppo
Allegro vivace
Andante grazioso
Adagio, Allegro molto vivace

Dirigent i solist / Conductor and soloist: Maxim Fedotov

Programska knjizica 2015 03

Festival Art Novi 2015

Utorak, 28. srpnja, 21.00
Tuesday, July 28, 9 p. m.

Roger Tapias, gitara / guitar (Španjolska / Spain )

Programska knjizica 2015 07Roger Tapias diplomirao je na Glazbenom konzervatoriju u Barceloni, u klasi Joana Furija, a potom se usavršavao kod uglednih pedagoga Davida Russella, Manuela Barrueca, Joséa Tomása, Stefana Grondone, Alexa Garrobéa i Manuela Gonzáleza. U klasi Alvara Pierrija na Sveučilištu za glazbu i izvedbene umjetnosti u Beču magistrirao je klasičnu gitaru.

Nastupao ja kao solist, s orkestrima i u komornim sastavima u Španjolskoj, ostalim europskim zemljama i SAD-u. Osvojio je nekoliko nagrada na domaćim i međunarodnim natjecanjima te snimao za radio i televiziju. God. 2003. izabran je za sudjelovanje u ciklusu koncerata Instituta za mlade diljem zemlje, gdje je nastupao na koncertima klasične i suvremene glazbe, među kojima se ističu nastupi na Međunarodnom glazbenom festivalu u Segoviji i u Kulturnom centru Conde Dunque u Madridu. Dobitnik je stipendije Society of Artists and Performers AIE za studij na Glazbenoj akademiji Berklee u Bostonu (SAD). Osim koncertiranjem, bavi se i pedagoškim radom na Glazbenom konzervatoriju Isaac Albeniz u Gironi.

Roger Tapias born in Barcelona, studied music at the Municipal Music Conservatory in Barcelona with Joan Furio, where he earned a degree as Superior Professor of Guitar. He completed his studies with teachers, such as David Russell, Manuel Barrueco, José Tomás, Stefano Grondona, Alex Garrobé and Manuel González, but especially with Alvaro Pierri at the Universität für Musik und darstellende Kunst in Vienna where he obtained a Master Certifcate in Classical Guitar. He has performed as a soloist, with orchestras and chamber groups in Spain, the rest of Europe and USA. In his career, he has won several awards at national and international competitions and made recordings for radio and television.

In 2003, he was selected to participate in the Youth Institute 2003 concerts, where he performed in several concert series of classical and contemporary music all over the country, among which mention should be made of the concerts for the International Music Festival in Segovia and at the Conde Duque Theatre in Madrid. In 2003, he received a scholarship from the Society of Artists and Performers AIE to study at the prestigious Berklee College of Music in Boston (USA). Roger Tapias currently combines his concert activity with teaching guitar at the Isaac Albéniz Conservatory of Music in Girona.

PROGRAM

S. L. Weiss (1687-1750)Fantazija u d-molu /
Fantasy in D minor
  
J. S. Bach (1685-1750)Preludij iz Suite br. 1 u G-duru, BWV 1007 /
Prelude from Suite No. 1 in G major, BWV 1007
  
F. Tarrega (1852-1909)Arapski capriccio / Capricho Arabe
Ave Maria (Bach-Gounod)
Recuerdos de la Alhambra
  
I. Albéniz (1860-1909)Asturias
Granada
Sevilla
  
Nepoznati autor / AnonymousDvije španjolske pjesme / Two Spanish Songs
Spanish Song
Mi Favorita
 
Glazba iz cijelog svijeta / Music from around the world
  
A. Barrios (South America)Julia Florida
  
The Beatles (England)In my life
  
J. Pernambuco (Brazil)Sons da Carilloes
  
C. Domeniconi (1947-)Suita op. 19 / Suite op.19 Koyunbaba
Moderato
Mosso
Cantabile
Presto

 

Utorak, 4. kolovoza, 21.00
Tuesday, August 4, 9 p.m.

Duo harmonika – Ukrajina
Accordion duo – Ukraine

SERGII SHAMRAI & ROMAN VORONKA

SERGII SHAMRAI, rođen 1992. godine u Novoselivki, Polongi distrikt (Ukrajina) u obitelji učitelja. Nakon što je s počastima maturirao Glazbeni koledž u gradu Zaporizhzhyu nastavio je studije na Nacionalnoj glazbenoj akademiji Čajkovski u Kijevu u klasi priznatog ukrajinskog prof. harmonike Pavela Fenyuka, dobitnika niza međunarodnih nagrada i priznanja. Sergii je nastupao na državnim, međunarodnim natjecanjima i festivalima te je dobitnik mnogobrojnih nagrada:
2. nagrada – regionalno natjecanje harmonikaša (Ukrajina, Zapori zhzhya, 2007)
2. nagrada – regionalno natjecanje “100 godina harmonike” (Ukrajina, Zaporizhzhya, 2007)
3. nagrada – 8. međunarodn o natjecanje “Chords of Khortytsya”(Ukrajina, Zaporizhzhya, 2008)
3. nagrada – Festival „Lanciano Accordion” (Italija, 2011)
2. nagrada – 3. festival – natjecanje Ukrajine “Golden Sounds” (Dnipropetrovsk, 2011) .
3. nagrada – 6. međunarodni festival – natjecanje “Music Land” (Moskva, 2011)
3. nagrada -16. festival – natjecanje harmonikaša (Kirovograd, 2011)
2. nagrada – međunarodna olimpijada “My World-Art” (Moskva, 2011 )
2. nagrada -17. festival – natjecanje harmonikaša (Kirovograd, 2012)
1. nagrada – međun a rodna olimpijada “My World – Artl” (Kiev, 2013)
2. nagrada – regionalno natjecanje “With Music in the Heart” (2013 )
2. nagrada – Sve-Ukrajinsko natjecanje “Delfiyski Plays” (Kiev, 2013)
1. nagrada – međun a rodni festival – natjecanje “Holiday. Art. Sea”, nominacija “Ansambl”
(Bugarska, 2013 )
“Grand Prix” – među n arodni festival – natjecanje, nominacija “Bayan”, (Bugarska, 2013 )
3. nagrada – međunarodno natjecanje harmonikaša “Perpetuum Mobile” (Drogobych, 2014)
1. nagrada – Sve- Ukrajinsko natjecanje „ Country of Dreams” (Kiev, 2015)

SERGII SHAMRAI, born ln 1992 in the village Novoselivka, Pologi dlstvict, the Zaporizhzhyo Region, in the family of teachers. After graduating on Muslc college in 2012 he become student of the The Tchaikovsky National Music Academy of Ukraine ln Kiev under recognised Ukralnlan prof. Pavel Fenyk, laureate of numerous international contests. Sergii took part at regional, state and international festlvals and competitions and won numerous prizes:
2. prize – Regionol contest of bayan players (Ukraine, Zaporizhzhya, 2007}
2. prize – Regional contest “100 years to bayan” (Ukraine, Zaporizhzhya, 2007}
3. prize – VIII International contest “Chords of Khortytsya”( Ukralne, Zaporizhzhya, 2008)
3. prize – the Lonciano Accordion Festival (ltaly, 2011}
2. prize – 3rd Festival – Competltion in Ukraine “Golden Sounds” (Dnipropetrovsk, 2011).
3. prize – 6. International Festival- Competition “Music Land” (Moscow, 2011}
3. prize – XVI Festival – Competition of bayan-players (Kirovograd, 2011)
2. prize – International 0/ympiad “My World-Art” (Moscow, 2011 )
2. prize – Festival – Competition of bayan-players (Kirovograd, 2012}
1.prize – International 0 /ymplad “My World – Artl ” (Kiev, 2013}
2. prize – Regional Competltlon ” With Muslc ln the Heart” (2013)
2. prize – A/1-Ukrainian Competition “Delfiyski Plays” (Kiev, 2013)
1. prize – International Festival-Competition “Holidoy. Art. Sea”, Nomlnation “Ensemble” (Bulgaria 2013)
“Grand Prix” • International Festival – Competition, Nomination “Bayan”, (Bulgaria, 2013)
3. prize – International Competition of bayan-players “Perpetuum Mobile” (Drogobych, 2014)
1. prize -A/1-Ukrainian Festival-Competition “Country of Dreams (Kiev, 2015)

 

ROMAN VORONKA, rođen 1990 . godine u selu Radove!, regija Zhytomyr u Ukrajini, a 1994. se seli u regiju Volyn. Srednju školu je završio u Dubyschensku, a nakon što je maturirao s počastima na Yolyn državnom koledžu za kulturu i umjetnost 2010. godine, nastavio je studije na Nacionalnoj glazbenoj akademiji Čajkovski u Kijevu u klasi prof. Eugenie Cherkazove. Tijekom školovanja ostvario je niz prestižnih nagrada na međunarodnim natjecanjima i festivalima (Italija, Češka, Estonija, Bosna i Hercegovina, Finska, Poljska, Bjelorusija, Bugarska, Srbija) a za istaknuti slijedeće :
l .nagrada – Festival “Lanciano accordion” (Italija)
l .nagrada – međunarodno natjecanje harmonikaša “Perpetuum Mobile” (Drogobych, Ukrajina)
1.nagrada – “lnter Svitiaz Acoo Music” (Ukrajina)
l.nagrada – međunarodni festival – natjecanje “Holiday. Art. Sea”(Bugarska),
2.nagrada – “Art of two” (Češka)
Nastavnik je harmonike naYolyn Državnom koledžu za kulturu i umjetnost. Redovito nastupa s
Nacionalnom filharmonijom (Kiev), Kharkiv filharmonijom I Volyn fi lharmonijom. Koncertne turneje
održao je u Češkoj, Bugarskoj, Estoniji, Finskoj, Švedskoj, Bosni i Hercegovini, Litvi, Latviji i Srbiji.

ROMAN VORONKA, born ln 1990 in the village Radovel, Zhytomyr region. ln 1994 he moved to the village Dubysche, Volyn region. He finlshed secondary school ln Dubyschensk. After graduating with honours at Yolyn Stote college of Culture and Arts in 2010, he continued studies at at the The Tchaikovsky Notional Music Academy of Ukrolne in Kiev under prof. Eugenia Cherkazova. Ouring studles he participated at many prestigious international competltions and festivals abroad (Italy, Czech Republic, Estonia, Bosnia and Herzegavina, Finland, Poland, Belarus, Bulgaria, Serbia) among which are most important:
1. prlze – festival “Lanciano accordion” (Italy)
2. prlze – International Competition of bayan-ployers “Perpetuum Mobile” (Ukraine)
1. prlze – “lnter Svitioz Acoo Music” (Ukraine)
1. prize – International Festival-Competition “Holiday. Art. Sea” (Bulgaria),
2. prize – “Art of two” (Czech Republic)
He is a teacher of accordion at the Volyn Stote College af Cul ture and Arts. He performed with the National Philharmonic orchestra (Kiev}, the Kharkiv Philharmonic and Yolyn Philhormonic orchestro. He had concert tours in Czech Republic, Bulgoria, Estonia, Finland, Sweden, Bosnia and Herzegovina, Lithuonia, Latvia, Serbia.

 

PROGRAM

J. S. Bach: Preludij br. 4 u cis-molu / Prelude No.4 in Cis-minor

A.Vivaldi: iz ciklusa „četiri godišnja doba” Koncert br. 4 u f- molu, Op. 8, RV 297, “L’inverno” (Zima),
I stavak – Allegro non malto
“The Four seasons” Concert No.4 in F-minor, Op. 8, RV 297, “L ‘inverno” (Winter),
I movement – Allegro non mo/to

A. Piazzolla: Franck Angelis Etude sur Chiquilin de Bachin

C. Gardel: ,,Song of secret garden”

J.S.Bach: Partita br.2 u c-molu BWV 826 / Portita No.2 in C-minor BWV 826

F. Borne: ,,Carmen” fantazija

A. Piazzolla: Oblivion

M. Skoryk: Melodija

R. Galliano: Song pour Clode

A. Piazzolla: Por una Cabeza

Ukrajinska pjesma/ Ukrainion song: “Gutsulka Ksenia”

Pokrovitelj : Gradsko poglavarstvo Grada Novog Vinodolskog,
Under the auspices of the City Government of Novi Vinodolski
Organizator: Umjetnička organizacija ART NOVI
Organizer: Artistic Organization ART NOVI
Suorganizatori: Turistička zajednica Grada Novog Vinodolskog, Centar za kulturu
Grada Novog Vinodolskog
Co-organizers:Tourist Board of the City of NV & Cultural centre of the City of NV.
Umjetnička ravnateljica / Artistic Director: Maria Mikulić Štimac
Producent / Producer: Mario Butorac
Grafičko uređenje i dizajn / Design: Ivan Balažević
Obrada tekstova i prijevoda / Translation edited by Maja Oršić Magdić


Koncerti se održavaju na Precrikvi ispred crkve Sv. Filipa i Jakova ili u crkvi.
The concerts will take place at the Precrikva Square in front of the
church of St Philip and Jacob or in the church itself

Programska knjizica 2015 09

Festival Art Novi 2015

INFO