Sedmi međunarodni festival klasične glazbe  Novi Vinodolski 2017. /

The 7th International Classical Music Festival  Novi Vinodolski 2017

Svečano otvorenje / Opening ceremony

Ponedjeljak, 17. srpnja, 21.00 / Monday, July 17, 9 p.m.

Zagrebački ansambl flauta / The Zagreb Flute Ensemble

Renata Penezić, Tamara Coha-Mandić, Ana Batinica, Marija Esih, Jelena  Geček, Ivana Vukojević, Lidija Ljubičić.

Gošće / Guests: Marijana Bačelić i Ivana Mišić


Program

P. I. Tchaikovsky (1840-1893)

Iz suite Orašar / The Nutcracker Suite highlights
za ansambl flauta / for flute ensemble
Predigra / Overture
Ples Šećerne vile / Dance of the Sugarplum Fairy
Ples svirala / Dance of the Mirlitons  Ruski ples / Trepak

M. Rabadan (1978- )

Šest slatkiša (u čast Brianu Setzeru) za šest flauta /
Six Sweets (Tribute to Brian Setzer) for six flutes

Allegro – Blues – Vivo

W. Offermans (1959- )

Uspavanaka iz sela Itsuki / Itsuki Lullaby
za ansambl flauta / for flute ensemble

A. Vivaldi (1678-1741)

Češljugar, op. 10,  br. 3 / Goldfinch, Op. 10, No. 3
za ansambl flauta / for flute ensemble 

Allegro
Cantabile
Allegro

I. Clarke (1964- )

Unutar… / Within…
za sedam flauta / for seven flutes

Liu Tieshan & Mao Yuan

Ples naroda Yao / Dance of the Yao People
za ansambl flauta / for flute ensemble

Zagrebački ansambl flauta (ZAF) osnovan je 2012. Jezgru sastava čini  kvartet flauta, ali se ovisno o djelima broj izvođača može povećavati bez  ograničenja. Ovaj jedinstveni ansambl okuplja već iskusne izvođače, mlade  umjetnike i studente flaute, pružajući tako mladima rijetku priliku da steknu  dragocjeno koncertno iskustvo i prošire vlastiti repertoar uz potporu iskusnih  kolega.

Sve glazbenice obrazovale su se na različitim visokoškolskim glazbenim  ustanovama i usavršavale u zemlji i inozemstvu. ZAF osobitu pozornost  posvećuje izvedbi djela domaćih skladatelja, potičući tako nastajanje novih  skladbi. Za ansambl su skladali Miljenko Prohaska, Tomislav Uhlik, Alfi  Kabiljo, Ivan Josip Skender, Bruno Vlahek, Gordan Tudor, Tibor Szirovicza,  Ivana Kiš, David Mastikosa i Branimir Rezić.

Repertoar ansambla čini široka lepeza djela te osim klasičnog repertoara  prilagođenog ovoj formaciji, uključuje ponajviše djela skladatelja 20. i 21.  stoljeća, koji koriste izrazito napredne sviračke tehnike kreirajući tako  fascinantne nove zvukovne krajolike.

Kroz protekle tri koncertne sezone tematski osmišljenih ciklusa Tri godišnja  doba ZAF ima iza sebe zavidan broj praizvedenih skladbi, kao i koncerata  diljem Hrvatske i inozemstva (Francuska, Austrija, Slovenija, Slovačka,  Češka, Španjolska, Srbija, Makedonija, Grčka).

The Zagreb Flute Ensemble (ZAF) was founded in 2012. Flute quartet is  the basis of this ensemble, but depending on the arrangement, the number  of performers is unlimited. ZAF brings together experienced musicians,  young artists and flute students, providing young people a rare opportunity  to gain valuable stage experience and expand their repertoire with the  support of professional colleagues.

The members received education from various music academies and  actively improved their musical skills in the country and abroad. ZAF gives  special attention to compositions written by Croatian composers. ZAF’s  repertoire makes a wide range of works and, alongside the classical repertoire adapted to this group, mainly includes compositions of the 20th and 21st centuries, using very advanced performing techniques,  creating fascinating new sound landscapes.

Throughout the last three concert seasons themed Three Seasons they  added an impressive number of first performances, as well as concerts  all over the country and abroad (Austria, Slovenia, Slovakia, The Czech  Republic, Spain, Serbia, Macedonia, Greece).

 

Nedjelja, 23. srpnja, 21.00 / Sunday, July 23, 9 p.m.

Vitor Noahgitara / guitar, Brazil


Program:

J. S. Bach ( 1685-1750)

Preludij i fuga, BWV 997 /  Prelude and Fugue, BWV 997

F. Martin (1890-1974)

4 kratka komada / Four Short Pieces

I. Preludij / Prelude
II. Arija / Air
III. Tužaljka  / Lament
IV. Poput Gigue / Like a Gigue

R. Marino Arcaro (1990- )

Preludiji / Preludes

H. Villa-Lobos (1887-1959)

Etide br. 7,10 i 12 / Etudes Nos. 7, 10 and 12

A. José (1902-1936)

Sonata

I. Allegro moderato  
II. Menuet / Minuet
III. Tužna pavana / Sad Pavane 
IV. Finale. Allegro con brio

Brazilski gitarist Vitor Noah diplomirao je na Saveznom sveučilištu  Goiás u klasi E. Meirinhosa. Nastavio je studij na Sveučilištu Marshall  (SAD) kod J. Ribeira Alvesa. God. 2015. pohađao je majstorski tečaj  klasične gitare u organizaciji Sveučilišta Alicante (Španjolska), a zatim  nastavio poslijediplomski studij u klasi P. Pegorara na Sveučilištu za  glazbu i izvedbenu umjetnost u Grazu.

Višestruko nagrađivan na međunarodnim gitarističkim natjecanjima:  druga nagrada na 13. međunarodnom gitarističkom natjecanju Villa  de Aranda (Španjolska); druga nagrada (prva nije dodijeljena) na  Međunarodnom gitarističkom natjecanju J. S. Bach u Reisbachu  (Njemačka); prva nagrada na 10. natjecanju Villa-Lobos; prva  nagrada na 19. gitarističkom natjecanju Souza Lima; prva nagrada  na Gitarističkom natjecanju Umjetničkog muzeja u São Paulu (Brazil);  prva nagrada na 7. natjecanju Udruge gitarista u Braziliji.

Sudjelovao je na međunarodnim glazbenim događajima, kao što su  Festival gitare u Petreru, Međunarodni gitaristički seminar Hermann  Hauser u Reisbachu, Festival Leo Brouwer, Međunarodni zimski  festival u Campos do Jordãu itd.

Vitor Noah, guitar, Brasil, graduated from the Federal University of  Goiás, in the class of E. Meirinhos. In 2011 he studied with J. Ribeiro  Alves at Marshall University (USA). In 2015 he earned a master’s degree  in classical guitar performance at the University of Alicante (Spain) and  started his current studies under the guidance of Paolo Pegoraro at  the Universität für Musik und darstellende Kunst in Graz (Austria).

Vitor Noah was awarded at many international guitar competitions,  such as: 13th International Guitar Competition Villa de Aranda  (Spain)

–2nd  prize;   Reisbach  J.  S.  Bach  Guitar  Competition  (Germany)

–2ndprize (1st prize was not awarded); and in his homeland: 10th  Villa-Lobos Contest – 1st prize; 19th Souza Lima Guitar Competition

–1st prize; São Paulo Art Museum (MASP) Guitar Competition –  1st prize, and 7th Brasília Guitar Association Contest” – 1st prize.  He has participated in various musical events, such as: Festival de  Guitarra de Petrer, Hermann Hauser Internationales Gitarrenseminar  Reisbach, Leo Brouwer Festival, and International Winter Festival of  Campos do Jordão. He has attended masterclasses with important  guitarists, such as David Russell, Manuel Barrueco, Pepe Romero,  Zoran Dukić, Eduardo Isaac, Fabio Zanon, Judicael Perroy, Paul  Galbraith, Roberto Aussel, Eduardo Fernandez and Paul O’Dette.

 

Četvrtak, 27. srpnja, 21.00 / Thursday, July 27, 9 p.m.

Trio Veljak Slađana Čolovićlutnja / 
The Veljak Trio and  Slađana Čolović, lute


Program

J. Pachelbel (1653-1706) 

Kanon u D-duru Canon in D major

A. Corelli (1653-1713)

Sonata za violinu i gitaru e-molu, op. 5, br. 8 /
Sonata for Violin and Guitar in minor, Op. 5, No. 8

Preludio
Allemanda
Sarabanda
Giga

G. Tartini (1692-1770)

Trio sonata u D-duru, br. 3 (Brainard D 10) 
Trio Sonata in major, No. 3 (Brainard D 10) 

Andante
Allegro

A. Vivaldi (1678-1741)

Sonata za kontrabas uz pratnju, br. 6 u B-duru /
Sonata for Double Bass with Accompaniment,

No. in B flat major

Largo
Allegro non troppo 
Largo
Allegro

A. Vivaldi (1678-1741)

Trio sonata La Folia d-molu, RV 63 Trio Sonata La Folia in minor, RV 63

A. Vivaldi (1678-1741)

Koncert za lutnju, dvije violine i basso continuo D-duru, RV 93 Concerto for Lute, Two Violins  and Basso Continuo in major, RV 93

Allegro  Largo  Allegro

A. Vivaldi (1678-1741)

Koncert br. 2 u g-molu, op. 8, RV 315, Ljeto Summer

Concerto No. in minor, op. 8, RV 315, 

Allegro non molto
Adagio e piano – Presto e forte 
Presto

Trio Veljak djeluje dugi niz godina. Ovaj glazbeni obiteljski sastav iza sebe ima brojne koncerte i nastupe, a skladbe svih stilskih razdoblja najčešće priređuje, aranžira i sklada Valter Veljak, akademski kontrabasist i otac violinistica Maje i Nataše Veljak.

Valter Veljak diplomirao je na Akademiji za glasbo u Ljubljani, u klasi L. Bolea. Poslijediplomski studij pohađao je na Visokoj školi za glazbenu umjetnost Ino Mirković u Lovranu, u klasi M. Masciadrija. Održao je brojne solističke koncerte u zemlji i inozemstvu (Island, Norveška, Danska, Tunis, Grčka, Italija, Španjolska, Francuska), nastupao kao solist uz Riječki komorni orkestar, Dubrovački simfonijski orkestar i okestar Riječke opere.

Maja Veljak diplomirala je u klasi Y. Korchinskog na Visokoj školi za glazbenu umjetnost Ino Mirković u Lovranu. Poslijediplomski program umjetničkog usavršavanja iz violine završila je u klasi M. Ćepulić na Muzičkoj akademiji u Zagrebu. Usavršavala se na seminarima kod priznatih violinista i glazbenih pedagoga M. Fedotova, A. Kuchner, D. Schwarzberg, S. Kravchenka, L. Sorokowa i T. Tulačeka. Često surađuje s baroknim ansamblom Collegium Musicum Fluminense iz Rijeke i drugim ansamblima te mnogim glazbenicima s kojima nastupa i izvan Hrvatske. Dobitnica je mnogih nagrada na natjecanjima violinista.

Nataša Veljak diplomirala je violinu na Muzičkoj akademiji u Zagrebu gdje trenutačno pohađa poslijediplomski program umjetničkog usavršavanja. Od 1997. je članica glazbenog ansambla Veljak, a povremeno nastupa s orkestrom Opere HNK Ivana pl. Zajca, Riječkim komornim orkestrom, baroknim ansamblom Collegium Musicum Fluminense, te surađuje s mnogim glazbenicima. Nastupa kao komorna umjetnica i kao solistica u Hrvatskoj, Sloveniji, Austriji, Francuskoj, Srbiji, BiH, Italiji, Njemačkoj, Danskoj i Norveškoj.

Slađana Čolović studirala je na Visokoj školi za glazbenu umjetnost Ino Mirković u klasi C. Marchionea. Diplomirala je na Muzičkoj akademiji u Zagrebu 2005. kao akademski glazbenik gitarist i profesor gitare u klasi I. Römera. Tijekom školovanja pohađala je seminare priznatih gitarističkih pedagoga, kao što su C. Cotsiolis, M. Tamayo, G. Krivokapić, A. Desiderio i drugi.

The Veljak Trio has existed for many years. This family ensemble of musicians has given numerous concerts so far. The Trio performs music of all style periods, most often prepared, arranged and composed by Valter Veljak, a graduated double bass player and father of violin players Maja and Nataša.

Valter Veljak graduated from the Ljubljana Academy of Music, in the class of L. Bole. He attended postgraduate studies at the Ino Mirković Music Academy in Lovran, under M. Masciadri. He has given numerous concerts as a soloist in Croatia and abroad (Iceland, Norway, Denmark, Tunisia, Greece, Italy, Spain, and France), played solo with the Rijeka Chamber Orchestra, Dubrovnik Symphony Orchestra and Opera orchestra of the Croatian National Theatre in Rijeka.

Maja Veljak graduated in violin from the Ino Mirković Music Academy in Lovran, in the class of Y. Korchinsky. She attended postgraduate studies under M. Ćepulić at the Zagreb Academy of Music, as well as numerous master classes with distinguished violinists and music pedagogues, such as M. Fedotov, A. Kuchner, D. Schwarzberg, S. Kravchenko, L. Sorokow and T. Tulacek. She often collaborates with the baroque ensemble Collegium Musicum Fluminense from Rijeka and other ensembles, as well as with numerous musicians with whom she also performs abroad. She has been awarded at many violin competitions.

Nataša Veljak graduated in violin from the Zagreb Academy of Music where she is currently enrolled in the postgraduate program of artistic training. She has been a member of the Veljak Ensemble since 1997, performs occasionally with the Opera orchestra of the Croatian National Theatre Ivan Zajc in Rijeka, Rijeka Chamber Orchestra, baroque ensemble Collegium Musicum Fluminense, and collaborates with numerous musicians. She has performed both as a soloist and chamber musician in Croatia, Slovenia, Austria, France, Serbia, Bosnia and Herzegovina, Italy, Germany, Denmark, and Norway.

Slađana Čolović began her studies at the Ino Mirković Music Academy in Lovran, in the class of C. Marchione, and completed them at the Zagreb Academy of Music in 2005 as academic musician – guitarist and guitar teacher in the class of I. Römer. In the course of her studies she attended seminars given by distinguished guitar pedagogues, such as C. Cotsiolis, M. Tamayo, G. Krivokapić, A. Desiderio, etc.

 

Utorak, 1. kolovoz, 21.00 / Tuesday, August 1, 9 p.m.

Eva Mach, violina / violin,
Marko Mihajlović, marimba

Program:

J. M. Leclair (1697-1764)

Sonata za dvije violine u e-molu,
br. 5 (obrada za violinu i marimbu) /
Sonata for two violins in E minor, No. 5
(arr. for violin and marimba)
Allegro ma poco
Gavotte. Andante grazioso
Presto

A. Piazzolla (1921-1992)

Povijest tanga / History of the Tango
1900. / 1900
1930. / 1930
1960. / 1960

R. Glière (1875-1956)

Osam komada, op. 35 /
Eight Pieces, Op. 35
Prelude
Gavotte
Berceuse
Canzonetta
Intermezzo
Impromptu
Scherzo
Etude

G. F. Händel / J. Halvorsen
(1685 – 1759)

Passacaglia za violinu i violu
( obrada za violinu i marimbu )
Passacaglia for violin and viola
( arr. for violin and marimba )

Eva Mach diplomirala je na Muzičkoj akademiji Sveučilišta u Zagrebu u klasi Tarasa Petchenyja, kod kojeg je i magistrirala 2015. Tijekom studija osvojila je mnogo nagrada na državnim i međunarodnim natjecanjima. Vrhunac akademske karijere ostvarila je solističkim nastupom sa Zagrebačkom filharmonijom u Velikoj dvorani Vatroslava Lisinskog 2015. izvodeći Koncert za violinu i orkestar u D-duru P. I. Čajkovskog. Sudjelovala je i u projektima Orkestra mladih Euphony i Mediteranskog orkestra mladih pod vodstvom istaknutih svjetskih dirigenata, kao što su Gianandrea Noseda i Alain Altinoglu. Također je sudjelovala u projektu Komornog orkestra Bavarske filharmonije u Münchenu 2016. Usavršavala se na brojnim majstorskim tečajevima uglednih violinističkih pedagoga, kao što su A. Korniszewsky (Belgija), S. Milenković (Italija), C. Altenburger (Austrija), I. Petrushevski (Velika Britanija), V. Smailović Huart (Francuska), R. Szreder (Nizozemska), D. Schwarzberg (Austrija) te S. Accardo (Italija).

Eva Mach graduated from the Academy of Music of the University of Zagreb, in the class of Taras Petcheny, under whom she also earned her Master’s degree. She won many national and international awards during her studies. Her most significant solo performance was the one with the Zagreb Philharmonic Orchestra at the Vatroslav Lisinski Concert Hall in 2015 when she played the Violin Concerto in D major by P. I. Tchaikovsky. In addition to that, she has participated in various projects, such as Euphony Youth Orchestra and Orchestre des Jeunes de la Méditerranée under the guidance of world-renowned conductors, such as Gianandrea Noseda and Alain Altinoglu. In 2016, she also performed with the Chamber Orchestra of the Bavarian Philharmonic in Munich. She has attended numerous masterclasses of distinguished violin teachers, such as Adam Korniszewsky (Belgium), Stefan Milenković (Italy), Christian Altenburger (Austria), Igor Petrushevski (United Kingdom), Violeta Smailović Huart (France), Robert Szreder (Netherlands), Dora Schwarzberg (Austria) and Salvatore Accardo (Italy).

Marko Mihajlović diplomirao je na Muzičkoj akademiji u Zagrebu u klasi Igora Lešnika 2004. Već tijekom studija djeluje kao član ansambla Bing Bang s kojim će u sljedećih desetak godina svirati na najvećim svjetskim festivalima za udaraljkašku glazbu (Taipei, Nashville, Pariz, Varšava, Valencija, Montevideo, Peking), osvojiti nagradu za najbolji studentski ansambl udaraljki na svijetu na festivalu PASIC (Nashville, SAD, 2004.) i snimiti CD za američku tvrku Equilibrium Records. Za te projekte dobio je i Rektorovu nagradu iste godine. Za vrijeme studija započinje i suradnju sa Zagrebačkim solistima. Potkraj studija počinje svirati u ansamblu Cantus u kojem djeluje i danas. Nastupaju diljem svijeta (Pariz, London, Peking, Toronto, Vilnius, Bern) te osvajaju nagradu Judita. Godine 2007. postaje prvi timpanist u Hrvatskom narodnom kazalištu u kojem je zaposlen i danas. Također počinje svirati u ansamblu Acoustic Project i kvartetu udaraljki Boomerang. Sa Simfonijskim orkestrom Hrvatske radiotelevizije nastupa kao solist u djelu Muzika za marimbu i gudače Dubravka Palanovića (2013.). Od 2015. svira u duu Art MM (violina – marimba) s Evom Mach, a 2016. postaje docent na Muzičkoj akademiji u Zagrebu.

Marko Mihajlović graduated from the Academy of Music of the University of Zagreb, at the Percussion Department in the class of Igor Lešnik. During his studies Marko was a member of the Bing Bang Ensemble and played at world-famous percussion festivals (Taipei, Nashville, Paris, Warsaw, Buenos Aires, Montevideo, Beijing) in a period of ten years. In 2004, the Ensemble won a prize at the PASIC Marching Percussion Festival, Nashville, USA, as the best student percussion ensemble in the world. They also recorded a CD for the American company Equilibrium Records. In 2005, Marko started collaboration with the Zagreb Soloists. Towards the end of his studies Marko started playing in the Cantus Ensemble in which he still plays. They have performed worldwide (in Paris, London, Beijing, Toronto, Vilnius, Bern), and won the Judita Award. In 2007, he was engaged as first timpanist in the Croatian National Theatre Orchestra in Zagreb, where he is still employed. Meanwhile, he has started performing as a vibraphone player with the Acoustic Project ensemble. Marko has also founded a percussion quartet Boomerang. He has been playing in a duo Art MM with violinist Eva Mach ever since 2015, and teaching at the Percussion Department of the Zagreb Academy of Music ever since 2016.

 

Utorak, 8. kolovoz, 21.00 / Tuesday, August 8, 9 p.m.

Kalamos kvintet / The Kalamos Quintet

Katarina Grubić (oboa, engleski rog / oboe, English horn)
Yaroslav Sadovyy (klarineti / clarinets)
Bernard Homan (saksofoni / saxophones)
Rude Mimica (bas klarinet / bass clarinet)
Matko Smolčić (fagot / bassoon)


Program

G. F. Händel (1685-1759)

Dolazak kraljice od Sabe / The Arrival of the Queen of Sheba

I. Lukačić (1575-1648)

Quam pulchra es / Kako si lijepa / How Beautiful You Are

O. Respighi (1879-1936)

Stare arije i plesovi / Ancient Airs and Dances

J. M. Sánchez-Verdú (1968- )

Libro de glosas / Knjiga glosa / A Book of Glosses

M. Ravel (1875-1937)

Couperinov grob / The Tomb of Couperin

Kalamos kvintet
Reed kvintet je sastav drvenih puhačkih glazbala koji koriste jezičak ili pisak (engl. reed). To su oboa, klarinet, saksofon, bas-klarinet i fagot, uz njihove srodne varijante. Sastav se pojavljuje na svjetskoj glazbenoj sceni prilično nedavno (sredinom 1980-ih). Novi tip ansambla uskoro dobiva priznanje ozbiljne kritike, a ugledni ga časopis Times proglašava najboljim novim glazbenim formatom na svijetu.

Kalamos kvintet je prvi i jedinstveni takav sastav u široj regiji. Osnovan je 2013. godine u Zagrebu, a premijerne je nastupe održao u Maloj koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog te u foyeru Hrvatskog narodnog kazališta u Zagrebu uz odlične reakcije publike. Slijedi niz uspješno ostvarenih recitala na ljetnim manifestacijama i festivalima duž Jadrana (Omiš, Rovinj, Sinj, Solin, Split, itd.). Članovi kvinteta često surađuju s mladim skladateljima u Hrvatskoj i inozemstvu te ih tako potiču na širenje koncertnog repertoara suvremene muzike za
ovakav tip ansambla. Dosad su ostvarili niz praizvedbi na festivalima suvremene glazbe, od kojih se ističu Dani Vlade Miloševića – Banja Luka, 2017. i MAG festival – Split, 2014. Usporedno s tim, Kalamos njeguje izvođenje glazbe raznih povijesnih stilova (od renesanse do 20. stoljeća) te vlastitim aranžmanima istražuje bogate mogućnosti ovog neobičnog sastava. Nastupi su izazvali odličnu reakciju domaće i strane publike, ali i dobili visoke ocjene kritike. Članovi kvinteta redom su vrsni glazbenici: Katarina Grubić (oboa, engleski rog), Yaroslav Sadovyy (klarineti), Bernard Homan (saksofoni), Rude Mimica (bas klarinet) i Matko Smolčić (fagot).

Kalamos Quintet
A reed quintet is a group of reed instruments consisting of oboe, clarinet, saxophone, bass clarinet, bassoon, and their related variants. It appeared on the international musical scene not so long ago, in the mid-eighties. The new type of musical ensemble soon met with critical acclaim, and The Times went so far as to call it the best musical format on the planet.

The Kalamos Quinet is the first and only such ensemble in the broader region. It was founded in Zagreb in 2013. Its first appearances took place at the Vatroslav Lisinski Small Hall and in the lobby of the Croatian National Theatre in Zagreb, both with highly enthusiastic audience reactions, which was followed by numerous successful
concerts at various summer musical events and festivals along the Croatian Adriatic coast (Omiš, Rovinj, Sinj, Solin, Split, etc.). The Quintet members often collaborate with young composers from Croatia and abroad, thus encouraging them to expand the contemporary concert repertoire for this type of ensemble. They first performed quite a number of pieces at contemporary music festivals so far, such as Days of Vlado S. Milošević – Banja Luka, 2017, and MAG Festival – Split, 2014. At the same time, the Kalamos Quintet performs music from various periods and musical styles (from the Renaissance to the 20th century) and explores rich possibilities of this unusual group of instruments thanks to their own musical arrangements. Their concerts were met with excellent reactions of both national and international audiences, as well as earned high critical acclaim. All the Quintet members are outstanding musicians: Katarina Grubić (oboe, English horn), Yaroslav Sadovyy (clarinets), Bernard Homan (saxophones), Rude Mimica (bass clarinet) and Matko Smolčić (bassoon).

Festival Art Novi 2017

INFO